ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα: πώς αυξάνεται η αίσθηση προσωπικής ευημερίας μας;

Saturday, September 1, 2018
Ένας άνθρωπος με αυξημένη αίσθηση προσωπικής ευημερίας είναι ένας άνθρωπος ικανοποιημένος με τη ζωή του και επομένως, σε καλύτερη ψυχοσωματική κατάσταση, με όλα τα οφέλη που αυτή επιφέρει. Αλλά πώς μπορούμε να αυξήσουμε αυτήν την αίσθηση;

Αυξάνοντας τη συναισθηματική νοημοσύνη μας, την ικανότητά μας, δηλαδή, να καταλαβαίνουμε και να διαχειριζόμαστε συναισθήματα, λέει νέα έρευνα.


Η αίσθηση προσωπικής ευημερίας διακρίνεται σε ηδονική ευημερία, η οποία αφορά την ανάγκη να αναζητάμε την ευχαρίστηση και να αποφεύγουμε τον πόνο και ευδαιμονική ευημερία, η οποία αναφέρεται στην ανάγκη για προσωπική ολοκλήρωση και αυτοπραγμάτωση.

Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι που αισθάνονται ότι ευημερούν, θεωρούν ότι η ζωή τους είναι ευχάριστη και έχει νόημα -ένας από τους σημαντικότερους δείκτες υγείας και μακροζωίας.

Με δεδομένο ότι η αίσθηση ευημερίας είναι τόσο σημαντική, η Δρ Annamaria Di Fabio του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας και η Δρ Maureen Kenny της Παιδαγωγικής Σχολής του Κολεγίου της Βοστόνης, αναζήτησαν τρόπους ενίσχυσής της, στα πλαίσια έρευνας, η οποία  δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychology.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματά τους, τα άτομα μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αίσθηση προσωπικής ευεξίας, εάν ενισχύσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη τους. Αλλά τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη;

Η συναισθηματική νοημοσύνη (ΣΝ ή EI) περιγράφεται, γενικά, ως η ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει συναισθήματα -τα δικά του και των άλλων- και να τα διαχειρίζεται. Αν και ορισμένες ικανότητες σχετικές με αυτήν είναι εγγενείς, κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όπως ο αυτοέλεγχος, η αυτογνωσία και η προσαρμοστικότητα, μπορούν να βελτιωθούν με κατάλληλη εκπαίδευση.

Ειδικότερα, στοιχεία από προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη βελτιώνεται με στοχευμένη εκπαίδευση και ότι η ενισχυμένη συναισθηματική νοημοσύνη οδηγεί σε θετικές αλλαγές προσωπικότητας, όπως ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης καταστάσεων, ανάπτυξης ισχυρότερων σχέσεων και αίσθησης ικανοποίησης από τη ζωή.

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, οι δύο ερευνήτριες θέλησαν να διερευνήσουν κατά πόσο η συναισθηματική νοημοσύνη συσχετίζεται με τομείς ευημερίας και ευεξίας, πραγματοποιώντας την πρώτη μελέτη γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Στη μελέτη τους, συμμετείχε μία ομάδα μαθητών λυκείου από την Ιταλία, ως παράδειγμα ενός μελλοντικού εργατικού δυναμικού. Οι ερευνήτριες εξέτασαν την ευημερία των συμμετεχόντων, μετρώντας τα επίπεδα τόσο της ηδονικής όσο και της ευδαιμονικής ευημερίας. Παράλληλα, μέτρησαν τα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών.

Όπως αναμενόμενα διαπίστωσαν, τα άτομα με υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη είχαν μεγαλύτερη αίσθηση ηδονικής, αλλά και ευδαιμονικής ευημερίας. 

Αλλά η ενδεχομένως πιο ενδιαφέρουσα παρατήρηση των ερευνητών ήταν ότι τα χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης που μπορούν να ενισχυθούν με εκπαίδευση σχετίζονταν ακόμα περισσότερο με τα επίπεδα αίσθησης ευημερίας, σε σχέση με τις εγγενείς ιδιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης.

Ένα αισιόδοξο μήνυμα

Με άλλα λόγια, η έρευνα υποδεικνύει ότι η ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης μπορεί να αποτελέσει πιθανή μέθοδο ενίσχυσης της αίσθησης ευεξίας και ευημερίας των ανθρώπων.

Σε σχετικό δελτίο τύπου, αν και επισημαίνεται ότι το δείγμα ήταν σχετικά μικρό και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, υπογραμμίζεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ενθαρρυντικά, ώστε να αποτελέσουν βάση για ενίσχυση των μηχανισμών αντιμετώπισης της απαιτητικής σύγχρονης ζωής.

Το μήνυμα; Αν μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας αλλά και των συνανθρώπων μας, είναι πιθανότερο να αισθανόμαστε πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή μας, ακόμα κι αν δεν μοιάζουν πάντα όλα να πηγαίνουν καλά. Αισιόδοξο, δε νομίζετε;

pathfinder.gr