ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Ειρήνης θύματα ... Ματωμένα βήματα ...

Monday, August 13, 2018
Κλειδωμένες σκέψεις σε σκορπισμένες λέξεις.

Ζωγραφισμένα όνειρα με ματωμένα χρώματα και άνεμοι μολυσμένοι με άοσμα αρώματα.

Αγοραίες σχέσεις με άδειες υποσχέσεις και αγάπες ξεχασμένες σε μεθυσμένα σώματα.

Πρότυπα καθρέφτες και θολωμένα είδωλα, γεμίζουν την ψυχή σου με όλης της γης τα ασήμαντα.Ψεύτικα αισθήματα .. και της εξέλιξης τους τα ματωμένα βήματα γεμίζουν τον πλανήτη της ειρήνης θύματα.


Οθόνες οι ζωές μας με σκονισμένα σήματα και τίτλους κατευθύνσεις  με λερωμένα ρήματα.

Σαπίσανε οι ρίζες, ξεχάστηκαν τα ποιήματα μέσα στης εξέλιξης τους τα ματωμένα βήματα.

Πληρωμένες σκέψεις με σκονισμένες λέξεις και υπόγεια μηνύματα ψάχνουν να βρούνε θύματα.Ειρήνης θύματα.

Άϋλα καλούπια , ωραίου λόγου σχήματα θυμίζουν στην αυλή σου Δουρείου Ίπου βήματα.Ματωμένα βήματα.

Καθάρισε το πλάνο, ξέχνα τα συνθήματα και άσε μόνο φόντο λευκά ζωής αγγίγματα.

Σπάσε τα καλούπια, αγκάλιασε τα θύματα και δώσε στην ψυχή σου καθάρια καταλύματα.

Ξεκλείδωσε τις σκέψεις, ταξίδευσε τις λέξεις και κάνε το μυαλό σου ασπίδα στών όπλων τους τα βλήματα.

Σπόρους γνώσης φύτεψε, σε μυαλωμένα χώματα με λίγο φως και δάκρυ το γκρίζο θα καλύψουν ουράνιου τόξου χρώματα.

Πινέλο κάνε την ματιά και κοίτα το γυαλί τους, ίσως το μυαλωμένο χρώμα σου καλύψει την ντροπή τους.

.. Κάτι από εσένα δώσε και νιώσε βαθιά τα θύματα .. είναι ο μόνος τρόπος να ξεπλυθούν τα κρίματα ...