ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Το ζευγάρωμα στην Ευτοπία

Friday, August 24, 2018
Το ζευγάρωμα στην Ευτοπία θεωρείται επιτυχημένο όταν συντελείται ταυτόχρονα σε έξι τουλάχιστον επίπεδα.

Στο φυσικό επίπεδο η ένωση είναι βιολογική.

Στο δεύτερο συμμετέχει το πάθος της έλξης.

Στο τρίτο η ένωση περιλαμβάνει τη συναισθηματική ένωση.

Στο τέταρτο υπάρχει συνειδησιακή συνάφεια.

Στο πέμπτο το ζευγάρι έχει βαθιά νοητική συμπάθεια.

Στο έκτο μοιράζονται κοινά πνευματικά ιδανικά.


Στο έβδομο,που λίγοι κατακτούν, το ζευγάρι λειτουργεί ως μια Ενότητα που δεν διαχωρίζεται από την Ολότητα.

Σε ορισμένα επίπεδα τα όμοια ζευγαρώνουν με όμοια, ενώ σε άλλα έλκονται τα αντίθετα. 

Στην πρώτη περίπτωση οι μονάδες αλληλεπαυξάνονται, στη δεύτερη αλληλοσυμπληρώνονται.

Στο πρώτο επίπεδο τα αντίθετα έλκονται λόγω της μεταξύ τους σωματικής διαφοράς. Στο πεδίο των παθών η έλξη εξαρτάται από την αμοιβαία διέγερση ενός παρόμοιου πάθους. 

Στο τρίτο επίπεδο η διαφορά πάλι προκαλεί την έλξη και εκείνοι που έχουν μεγάλα αποθέματα αγάπης έλκονται από εκείνους που χρειάζονται στοργή. Στο επίπεδο του συγκεκριμένου νου η συμπάθεια καλλιεργείται από τη διαπίστωση ενός συναφούς περιεχομένου συνείδησης.

Αντίθετα, στο επίπεδο του αφηρημένου νου οι πλέον πετυχημένες ενώσεις γίνονται από εκείνους που πλησιάζουν τα νοητικά θέματα από διαφορετικούς δρόμους, με τον κριτικό να ελέγχει τον δημιουργικό και τον αφαιρετικό να διαφωτίζει τον επαγωγικό.

Το ζευγάρωμα στο έκτο επίπεδο εξαρτάται από το χρώμα της ακτίνας και εκείνοι που έχουν όμοιο πνευματικό τύπο ενώνονται με συγγενείς προς αυτούς ψυχές. ενώ η ένωση είναι αδύνατη μεταξύ αυτών που ανήκουν σε διαφορετικές ακτίνες.

Όταν διακόπτεται η ψυχοσυναισθηματική επαφή σταματάει και το ζευγάρωμα.

Το ζευγάρωμα στο φυσικό επίπεδο διαρκεί μόνο για λίγες στιγμές.

Στο δεύτερο επίπεδο διαρκεί όσο παραμένει η επιθυμία.

Στο τρίτο όσο υπάρχει στοργή και τρυφερότητα.

Στο τέταρτο για μια ολόκληρη ενσάρκωση.

Στο πέμπτο και κυρίως στο έκτο η ένωση διαρκεί για το υπόλοιπο της εξέλιξης της ατομικότητας και ανανεώνεται σε διάφορες ενσαρκώσεις.

Η επιβεβαίωση της ένωσης του ζευγαριού στο πνευματικό επίπεδο σημαίνει πως γίνονται Ένα και στην ουσία και "εισερχόμενοι στο Φως" δεν ξαναεπιστρέφουν.

Είναι φανερό πως η ιδέα που έχουν οι Ευτοπιστές για το ζευγάρωμα είναι πολύ διαφορετική από τη συνηθισμένη, εκτός Ευτοπίας...